× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży - Oddziały Psychiatryczne

Informacje o komórce

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Rehabilitacja dzienna
  • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria dzieci i młodzieży


Adres

33-8159968
Reja 15
43-300 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1