× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ

Oddział Dzienny Leczenia Uzależnienia od Alkoholu - Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Informacje o komórce

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Rehabilitacja dzienna
  • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

33-8123042
Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1